Meny

คุณแจ้งให้เราทราบได้

ก่อนที่จะติดต่อกับเรา

ขอให้หยิบยกปัญหาขึ้นมาบอกกล่าวกับครูอาจารย์และผู้อำนวยการโรงเรียนก่อนเสมอ คุณสามารถขอให้ผู้ปกครองมาด้วยเมื่อพูดคุยกับทางโรงเรียนได้หากคุณต้องการ ถ้าหากการทำเช่นนี้ไม่ได้ผล คุณสามารถติดต่อกับฝ่ายบริหารของโรงเรียน ได้แก่ เจ้าหน้าที่ประจำจังหวัด หรือเจ้าของโรงเรียน ถ้าหากคุณเข้าโรงเรียนเอกชน เขามีความรับผิดชอบที่จะคอยดูแลให้แน่ใจว่าโรงเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบ

วิธีที่ง่ายที่สุดที่จะติดต่อกับฝ่ายที่มีความรับผิดชอบในโรงเรียน คือติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่ประจำจังหวัด หรือเว็บไซต์ของโรงเรียนเอกชน วิธีที่ดีที่สุดคือการค้นหา (เป็นภาษาสวีเดน) klagomål + skola จากเว็บไซต์ เพื่อหาข้อมูลที่ถูกต้อง

แจ้งให้ SSI ทราบ

คุณแจ้งให้เราทราบได้ ถ้าหากคุณพูดคุยกับทางโรงเรียนและฝ่ายบริหารของโรงเรียนแล้ว แต่ยังไม่ได้รับความช่วยเหลือ ขอให้ระลึกว่าคุณแจ้งให้เราทราบได้เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วเท่านั้น การที่เราจะตรวจสอบได้ นักเรียนนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบต้องเรียนอยู่ที่โรงเรียนแห่งนั้น กฎระเบียบจะแตกต่างไปเล็กน้อย ถ้าหากคุณหรือผู้อื่นโดนกลั่นแกล้ง ในกรณีนี้ คุณรายงานเรื่องโรงเรียนได้ ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้เรียนอยู่ที่นั่นแล้ว

จะเป็นอย่างไร เมื่อคุณแจ้งให้เราทราบเรื่องแล้ว?

เมื่อคุณแจ้งให้เราทราบเรื่องแล้ว เราจะติดต่อกับทางโรงเรียนเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้น เราจะติดต่อคุณ ถ้าหากเรามีคำถามใดๆ ตามปกติการตรวจสอบจะใช้เวลาประมาณสี่ถึงห้าเดือน

ถ้าหากเราพบว่าโรงเรียนฝ่าฝืนกฎระเบียบ เราสามารถเรียกร้องให้โรงเรียนทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ จากนั้นเราจะตรวจสอบว่ามีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเกิดขึ้นจริง

ข้าพเจ้าสามารถแจ้งเรื่องโดยเป็นผู้ไม่ประสงค์จะออกนามได้หรือไม่?

คุณแจ้งให้เราทราบเรื่องได้ โดยที่ไม่ต้องบอกว่าคุณคือใคร แต่เราขอแนะนำให้ระบุชื่อของคุณเสมอ นี่จะช่วยให้ทำการ สอบสวนได้ง่ายขึ้น โดยที่เราสามารถติดต่อคุณ ถ้าหากมีคำถามใดๆ

ในหลายกรณี เราต้องทราบว่าใครเป็นผู้ให้ข้อมูล เพื่อจะได้ทำการสอบสวน ถ้าหากคุณแจ้งให้เราทราบว่าคุณไม่ได้รับความช่วยเหลือเพียงพอ เราต้องทราบว่าคุณคือใครในการที่จะบรรลุเป้าหมาย เพื่อที่จะสอบสวนว่าคุณได้รับความช่วยเหลืออย่างไรบ้าง

แจ้งให้เราทราบได้ที่นี่

กรอกแบบฟอร์มคำร้องเพื่อแจ้งปัญหาให้ SSI รับทราบได้ที่นี่ 

นอกจากนี้ คุณสามารถส่งจดหมายพร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหา เรื่องที่คุณคิดว่าโรงเรียนทำผิดกฎ และคุณต้องการร้องเรียน

กรุณาส่งจดหมายถึง: Swedish Schools Inspectorate, Box 23069, SE-104 35 Stockholm

หรือส่งคำร้องทางอีเมล์ไปที่: skolinspektionen@skolinspektionen.se