Meny

คุณ Helena เป็นผู้ตรวจการณ์โรงเรียน

ดิฉันทำงานอยู่ที่ออฟฟิศของ SSI ที่ Lund ดังนั้นดิฉันมักจะไปตรวจสอบโรงเรียนใน Skåne, Halland, Blekinge และ Småland มีออฟฟิศของ SSI อยู่ทั่วประเทศสวีเดน

เราตรวจสอบอะไรบ้างที่โรงเรียน?

ดิฉันจะดูเกรดของนักเรียนนักศึกษา และผลการสอบระดับชาติของโรงเรียน ก่อนหน้าที่จะเดินทางไปถึงโรงเรียน นอกจากนี้ เราได้ทำแบบสำรวจในหมู่นักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง และครูอาจารย์แล้ว เพื่อดูว่าเขาคิดอย่างไรเกี่ยวกับโรงเรียน ดิฉันยังจะได้พูดคุยกับผู้อำนวยการโรงเรียนด้วย

วิธีการตรวจเยี่ยม

สมมติว่าดิฉันจะไปตรวจการณ์ที่โรงเรียน Big School ในเมือง Littletown ก่อนที่ดิฉันจะไปตรวจเยี่ยม ดิฉันเห็นผลการเรียนว่านักเรียนนักศึกษาเพียงครึ่งเดียวในเกรดเก้า (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม) สอบผ่านวิชาดนตรี ขณะที่นักเรียนนักศึกษาเกือบทั้งหมดสอบผ่านวิชาอื่นๆ เราเกิดความสนใจว่าทำไมนักเรียนนักศึกษาที่โรงเรียน Big School จึงสอบวิชาดนตรีไม่ค่อยผ่าน เราเข้าเรียนวิชาดนตรี สัมภาษณ์นักเรียนนักศึกษาและครูอาจารย์ เพื่อหาสาเหตุ ผลปรากฏว่าโรงเรียนไม่มีคุณครูสอนวิชาดนตรี และมีครูอื่นผลัดกันมาสอนแทน ไม่มีเครื่องดนตรี กีตาร์ก็เสีย ไม่มีอุปกรณ์บันทึกเสียงหรือเรียบเรียงเพลง นักเรียนนักศึกษาบอกว่าวิชานี้น่าเบื่อ ส่วนใหญ่เขาเพียงแต่ซ้อมร้องเพลง ครูอาจารย์บอกว่าไม่สามารถสอนวิชาดนตรีได้ดีกว่านี้ เพราะต้องเน้นความสนใจกับวิชาที่สอนอยู่เป็นประจำ

เราตรวจสอบว่าโรงเรียนฝ่าฝืนกฎข้อบังคับใดหรือไม่

หลังจากการเยี่ยม เราทำการตรวจสอบว่าโรงเรียนฝ่าฝืนกฎข้อบังคับใดๆ หรือไม่ ถ้าหากเราพบว่าเป็นเช่นนั้น เราจะบันทึกไว้ในรายงาน ในรายงานจะระบุว่าโรงเรียนทำผิดอะไร และความคิดเห็นของเราว่าผู้อำนวยการและทางโรงเรียนควรทำอย่างไรเพื่อแก้ไขเรื่องนี้ ในกรณีของโรงเรียน Big School เรากำหนดว่าโรงเรียนต้องมีครูสอนวิชาดนตรี นอกจากนี้ ห้องเรียนต้องมีอุปกรณ์ที่ดีขึ้น แล้วเราก็ให้เวลาทางโรงเรียนระยะหนึ่งเพื่อแก้ไขปัญหา จากนั้นโรงเรียนต้องส่งรายงานว่าได้ดำเนินการอะไรไปบ้าง แล้วเราจะไปตรวจเยี่ยมและพูดคุยกับนักเรียนนักศึกษาอีกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนนักศึกษาพอใจกับการเรียนวิชาดนตรี

เราไม่พิจารณาเรื่องอาหารที่โรงเรียน

เราไม่ตรวจสอบประเด็นที่นักเรียนนักศึกษารู้สึกว่าสำคัญที่สุดเสมอไป อาทิเช่น นักเรียนนักศึกษาจำนวนมากต้องการให้เราตรวจสอบเรื่องอาหารที่โรงเรียน เราพิจารณาส่วนที่สำคัญที่สุด เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนนักศึกษาได้รับประโยชน์สูงสุดจากการศึกษา ผลการวิจัยระบุว่านี่รวมถึงสภาพแวดล้อมเงียบสงบ และประสิทธิภาพของครูอาจารย์ในชั้นเรียน อาหารที่โรงเรียนเองก็จัดเป็นสิ่งสำคัญ แต่ไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุด

การดำเนินงานส่วนใหญ่เป็นไปด้วยดีในโรงเรียนที่สวีเดน

โรงเรียนที่เราตรวจเยี่ยมดำเนินงานส่วนใหญ่เป็นอย่างดี ถึงแม้เราจะพบว่ามีบางสิ่งที่ไม่ค่อยดี หน้าที่ส่วนที่ยากที่สุดของดิฉันคือการตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่นักเรียนนักศึกษาประสบช่วงเวลาที่เลวร้าย เมื่อเป็นเช่นนี้ พอกลับถึงบ้านฉันก็รู้สึกเศร้า

บางครั้งเป็นการยากที่ต้องตัดสินใจ

การทำรายงานต้องใช้เวลานาน ถ้าเราระบุถึงปัญหาที่โรงเรียน บางครั้งทั้งนักเรียนนักศึกษาและครูอาจารย์ไม่พอใจกับสิ่งที่เราบันทึกในรายงาน นักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่ชอบโรงเรียนของเขา ถึงแม้ว่าจะดำเนินงานไม่ค่อยดี นอกจากนี้ นักเรียนนักศึกษาเป็นห่วงว่าหนังสือพิมพ์จะลงข่าวเกี่ยวกับโรงเรียน แต่ส่วนมากแล้วดิฉันอุ่นใจว่าได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้สถานการณ์ยากลำบากกลับกลายเป็นประสบการณ์ที่ดีขึ้นสำหรับนักเรียนนักศึกษา จะเป็นเช่นนี้เมื่อผู้ที่มีความรับผิดชอบยอมรับว่าต้องดำเนินการบางอย่างเพื่อแก้ไขส่วนที่ไม่ได้ผล