Meny

เราช่วยอะไรได้บ้าง

  • ผู้ตรวจการณ์ของ SSI เดินทางไปทั่วประเทศสวีเดน เพื่อตรวจสอบว่านักเรียนนักศึกษาทุกคนได้รับการศึกษาตามสิทธิ คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวได้ที่นี่
    เรื่องราวของผู้ตรวจการณ์:
  • คุณสามารถแจ้งกับ SSI และ BEO ถ้าหากคุณคิดว่าทางโรงเรียนไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ทางโรงเรียนอาจจะไม่ได้ทำสุดความสามารถเพื่อหยุดยั้งการกลั่นแกล้ง คุณไม่ได้รับความช่วยเหลือที่จำเป็น หรือโรงเรียนไม่ได้มอบสิทธิที่นักเรียนนักศึกษาพึงได้รับ ในทางใดทางหนึ่ง กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่
    โปรดแจ้งให้เราทราบ