Meny

คุณมีสิทธิที่จะเรียนรู้และพัฒนา

ทุกคนแตกต่างกัน เรามาจากพื้นเพที่แตกต่างกัน เรามีความเชื่อถือแตกต่างกัน เราทุกคนมีรูปลักษณ์แตกต่างกัน และนึกคิดต่างกัน นอกจากนี้ เรายังทำผลงานได้แตกต่างกันในสาขาวิชาความรู้ที่ต่างกัน ครูอาจารย์จึงจำเป็นต้องตระหนักว่านักเรียนนักศึกษาแต่ละคนถนัดด้านไหน ชอบและไม่ชอบสิ่งใด เมื่อเป็นเช่นนี้ การเรียนการสอนก็จะน่าสนใจมากขึ้นสำหรับทุกคนในชั้นเรียน

คุณมีสิทธิทราบว่าทำไมคุณจึงต้องเรียนรู้เรื่องนั้นๆ

ครูอาจารย์ต้องช่วยเหลือคุณและนักเรียนนักศึกษาคนอื่นๆ ในชั้นให้เข้าใจว่าเหตุใดจึงควรที่จะหาความรู้ให้มากที่โรงเรียน ไม่มีใครที่ชอบทุกเรื่องที่เขาต้องเรียนรู้ แต่นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ต้องเรียนรู้เรื่องนั้น ถึงกระนั้น ครูอาจารย์ก็ต้องสามารถอธิบายว่าเหตุใดที่จำเป็นต้องเรียนรู้เรื่องนั้นๆ และครูอาจารย์อาจช่วยทำให้เป็นเรื่องที่น่าสนุกหรือเรียนรู้ได้ง่ายขึ้น

คุณมีสิทธิรับความช่วยเหลือในการหาลู่ทางที่ดีที่สุดในการที่คุณจะเรียนรู้

ครูอาจารย์ต้องพยายามเข้าใจให้มากที่สุดว่านักเรียนนักศึกษาแต่ละคนในชั้นสามารถเรียนรู้ได้อย่างไร และช่วยให้คุณเข้าใจวิธีเรียนรู้ที่ดีที่สุด ครูอาจารย์ต้องคอยดูแลให้แน่ใจว่าคุณมีโอกาสลองการการเรียนรู้ด้วยวิธีต่างๆ ซึ่งหมายความว่า คุณไม่อาจทำการเรียนรู้ในแบบตามที่เหมาะสมกับคุณมากที่สุดได้เสมอไป

คุณไม่ควรต้องนั่งอยู่เฉยๆ ในชั้นเรียน

คุณควรจะบอกครูอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่คนอื่น ถ้าหากคุณคิดว่าบทเรียนในบางวิชาง่ายเกินไป ทางโรงเรียนจะได้มอบหมายงานให้คุณเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ บางครั้งคุณต้องการความท้าทายในฐานะที่เป็นนักเรียนนักศึกษาเพื่อให้การเล่าเรียนน่าสนุก และไม่ควรมีใครต้องนั่งอยู่เฉยๆ โดยไม่มีอะไรทำในชั้นเรียน

คุณมีความรับผิดชอบอะไรบ้าง ในฐานะที่เป็นนักเรียนนักศึกษา

คุณมีความรับผิดชอบที่จะตั้งใจเรียนในระหว่างการสอน พยายามเข้าใจและทำงานที่ครูอาจารย์มอบหมายให้ ถ้าคุณเห็นว่าการเรียนไม่มีประสิทธิภาพ ขอให้บอกกับครูอาจารย์ นี่จะมอบโอกาสให้ครูอาจารย์ทำการเปลี่ยนแปลง

ทางโรงเรียนต้องช่วยเหลือคุณ ถ้าหากคุณมีปัญหาในการสอบผ่านวิชาใดวิชาหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุผลที่ทำให้คุณเรียนไม่ทันก็ถือเป็นเรื่องนอกประเด็น กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
คุณมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือตามที่จำเป็น

ถ้าหากคุณต้องการความรู้เพิ่มเติม

คุณสามารถพูดคุยกับครูอาจารย์ ถ้าหากคุณรู้สึกว่าคุณเรียนรู้ไม่เพียงพอที่โรงเรียน ถ้าการทำเช่นนี้ยังไม่ได้ผล ก็ขอให้ไปแจ้งกับผู้อำนวยการ ผู้ซึ่งมีหน้าที่คอยดูแลให้แน่ใจว่าทุกคนได้รับการศึกษาที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้