Meny

Skolan och Corona-pandemin

Med anledning av det nya viruset har många skolor fått göra anpassningar i undervisningen för eleverna för att få det att fungera. Det kan till exempel handla om att många elever är sjuka så skolan behöver organisera undervisningen på annat sätt än vanligt, eller att det saknas tillräcklig tillgång till lärare så att vissa lektioner får ställas in. Det kan också handla om att skolorna behöver anpassa sin undervisning från klassrumslektioner till distansundervisning på nätet.

Allt detta kan innebära att sådant som du normalt sett har rätt till i din utbildning inte går att användas i exakt alla delar just nu. Det kan alltså finnas delar i bestämmelserna i skollagen och i texten på de här sidorna som skolorna inte kan följa fullt just nu.

Dina rättigheter i skolan försvinner däremot inte även om skolans undervisning för tillfället inte fungerar på exakt samma sätt som tidigare. Skolan har fortfarande ansvar för att se till så att din utbildning ska bli så bra som möjligt.