Meny

stök

Du har rätt till arbetsro

Mycket av det du ska lära dig i skolan görs genom diskussioner. Det är också viktigt att du får prata med de andra i klassen om era uppgifter. Men alla i klassen ska arbeta med det som läraren har planerat. Det är när elever inte gör det, som det lätt blir stökigt på lektionerna. Då kan det vara svårt för dig att lära dig det du ska. Alla elever har rätt att kunna göra sina uppgifter under lektionen.

Vad händer om någon stör för mycket?

Alla elever ska kunna lyckas i skolan. Därför är det viktigt att läraren försöker hitta ett sätt att undervisa som passar alla i klassen. Om en elev stör arbetsron har läraren två saker att tänka på. Den ena saken är att försöka hjälpa den som stör de andras arbetsro, så att den kan följa med i undervisningen. Men läraren behöver också se till att alla andra elever kan arbeta. Därför är den andra saken att läraren får visa ut en elev som stör arbetsron. Läraren kan i så fall också bestämma att eleven får stanna extra efter skolan eller komma tidigare för att ta igen den förlorade tiden. Det här står i skollagen och gäller alltid i alla skolor.

Ordningsregler som alla kan

På alla skolor ska det också finnas ordningsregler som elever och vuxna tar fram tillsammans. När eleverna och de vuxna pratat klart om vilka regler man vill ha, är det rektorn som slutligen bestämmer vilka regler som ska gälla för skolan. Reglerna berättar vad som är okej och inte okej på skolan. Det kan exempelvis handla om att få ha mobilerna framme på lektionerna eller inte.

Det är viktigt att alla vuxna och elever känner till reglerna – annars går de inte att följa. Även om eleverna ska vara med och ta fram reglerna, så har rektorn och lärarna ansvaret för att reglerna följer läroplanen och skollagen.

Vilket ansvar har du som elev?

Alla är olika som personer och det som en elev upplever som stökigt kan upplevas som lugnt av en annan. Alla elever måste göra sitt bästa för att följa ordningsreglerna och visa hänsyn mot varandra. Om det blir ett bråk som eleverna inte kan lösa själva är det viktigt att man ber en vuxen om hjälp.

Du går i skolan för att lära dig saker. Därför har du ett ansvar som elev att göra de uppgifter som läraren har planerat. Om du inte tycker att uppgifterna är meningsfulla ska du berätta det för läraren. Då kan läraren förklara varför arbetet är viktigt och kanske ge dig andra uppgifter som passar dig bättre.

Om det ändå är stökigt

Om du tycker att det är för stökigt och har svårt att koncentrera dig kan du prata med läraren. Du kan också gå till någon annan vuxen på skolan eller prata med rektorn.

Om du inte tycker att rektorn lyssnar kan du prata med den som bestämmer över skolan, alltså rektorns chef. Du kan be en förälder eller någon annan vuxen om hjälp med det om du tycker det är svårt. Du kan också göra en anmälan till oss på Skolinspektionen, läs mer här:
Du kan anmäla till oss 

LoudspeakerRemember

Kom ihåg

I klassen kan ni hjälpa till att skapa arbetsro. Läraren ska hjälpa er att göra så att alla kan få arbetsro och lära sig saker i skolan.

thinkAboutSun

Tänk på att

Du går i skolan för att lära dig. Då måste du ha arbetsro.