Meny

Lära

Du har rätt att lära och utvecklas

Alla människor är olika. Vi kommer från olika bakgrunder, tror på olika saker, ser olika ut och tänker olika. Vi är också olika bra i olika ämnen. Därför är det viktigt att din lärare vet vad varje elev är bra på, vad de gillar och inte gillar. Då kan undervisningen göras mer intressant för var och en i klassen.

Du ska kunna få veta varför du ska lära dig en viss sak

Läraren ska hjälpa dig och de andra eleverna i klassen att förstå varför det är så viktigt att man lär sig mycket i skolan. Det finns nog ingen som gillar allt man ska lära sig i skolan. Det betyder inte att du inte behöver lära dig det. Men du ska kunna få hjälp av läraren för att förstå varför det är viktigt och det kan göra det roligare eller lättare att lära sig det.

Du ska få hjälp att hitta ditt sätt att lära

Läraren ska också försöka förstå hur varje elev i klassen kan lära sig så mycket som möjligt – och hjälpa dig förstå hur du lär dig bäst. Läraren ska se till att du får prova olika sätt att arbeta på. Därför kan du inte alltid få arbeta på det sätt som du trivs bäst med.

Du ska inte behöva sitta sysslolös i klassrummet

Om du tycker att undervisningen är för lätt i ett ämne är det viktigt att du berättar det för din lärare eller någon annan vuxen. Då kan skolan hjälpa dig så att du får uppgifter som gör att du kan lära dig nya saker. Ibland kan man som elev behöva utmaningar för att skolan ska kännas rolig – och ingen ska behöva sitta sysslolös i klassrummet.

Vad är ditt ansvar som elev?

Ditt ansvar är att vara uppmärksam på lektionerna, att försöka förstå och att göra de uppgifter som läraren har planerat. Om du inte tycker att undervisningen är bra ska du berätta det för läraren så att läraren har en möjlighet att ändra på undervisningen.

Om du har svårt att klara dig i ett ämne ska skolan hjälpa dig. Det spelar ingen roll varför du har kommit efter. Läs mer här:
Du har rätt att få den hjälp du behöver

Om du vill lära dig mer

Om du inte tycker att du får lära dig tillräckligt mycket i skolan, kan du prata med din lärare. Om det inte hjälper, gå till rektorn vars jobb det är att se till att alla får en så bra skolgång som möjligt.

 

LoudspeakerRemember

Kom ihåg

Ingen ska behöva sitta sysslolös i klassrummet.

thinkAboutSun

Tänk på att

Läraren ska ge alla elever möjlighet att lära och utvecklas.