Meny

Påverka

Du har rätt att göra din röst hörd

Alla har rätt att vara med och påverka

Alla elever har rätt att vara med och säga vad de tycker om hur undervisningen fungerar och vad de tycker om resten av skolan, till exempel om skolgården, matsalen, elevkaféet och allt annat som hör skolan till.

Lärarna ska anpassa sin undervisning så att den passar alla i klassen, då är det viktigt att ni tillsammans kan prata om hur det kan bli så bra som möjligt för alla.

Ordningsreglerna är viktiga, och alla elever behöver känna till och förstå dem, för att de ska kunna användas. Eleverna ska vara med när skolan tar fram sina ordningsregler. Sedan är det rektor som beslutar om dem.

I elevernas egna organisationer, exempelvis en elevkår eller ett elevråd, kan eleverna samlas och prata om de frågor som känns viktiga. Det är tillåtet att ha dessa möten under skoltid och rektorn ska lyssna på det som eleverna kommer fram till.

I årskurs 7-9 och på gymnasiet ska det dessutom finnas elevskyddsombud. Som elevskyddsombud har du möjlighet att säga till rektorn hur arbetsmiljön är på skolan. Det kan handla om att toaletterna är dåliga, att det är kallt eller att eleverna har ett stressigt schema. Elever som är elevskyddsombud har rätt att få en utbildning av skolan och att vara lediga om de behöver det för att göra sitt jobb.

Om du tycker att skolan inte lyssnar

I de allra flesta frågor är det slutligen rektor eller läraren som bestämmer. Men de är alltid skyldiga att följa de regler som finns för skolan, till exempel skollagen. Om du inte tycker att skolan följer reglerna kan du prata med den som driver skolan, alltså rektorns chef. Du kan också göra en anmälan till oss på Skolinspektionen, läs mer här:
Du kan anmäla till oss 

LoudspeakerRemember

Kom ihåg

Du har rätt att säga vad du tycker.

thinkAboutSun

Tänk på att

Du har rätt att vara med och påverka i skolan.