Meny

Du har rätt att gå i skolan

Vilka skyldigheter har föräldrar till skolpliktiga barn?

Föräldrarna ska se till att skolpliktiga barn går i skolan. Men ibland kan det vara så att barnet inte kan vara i skolan. Om du till exempel har någon sjukdom som gör det svårt att gå i en vanlig skola kan du få undervisning på en annan plats, till exempel hemma eller på sjukhus.

Vilka skyldigheter har skolan?

Skolan har ett ansvar för att ge varje elev en trygg skolgång och för att eleven deltar i undervisningen. Skolan ska anpassa undervisningen så att den passar just dina behov, det kan handla om att du får extra hjälp av läraren eller speciella hjälpmedel. Du har också rätt att känna dig trygg – ingen ska behöva känna sig kränkt eller mobbad i skolan. Läs mer här:
Du har rätt att få den hjälp du behöver
Du har rätt att känna dig trygg

Vad händer om jag kommer efter i skolan?

Du har rätt att gå ut nionde klass. Skolan ska hjälpa dig genom alla årskurser. Det spelar ingen roll hur lång tid det tar.

Om du inte vet hur länge du kommer bo i Sverige

Om du bor tillfälligt i Sverige är du inte är tvungen att gå i skolan – men i vissa fall har du ändå rätt att gå i svensk skola. Då behöver du inte heller betala för skolan. Det kan till exempel vara om du lever som gömd flykting, söker asyl i Sverige eller har tillfälligt uppehållstillstånd.

Om du inte får den hjälp du behöver

Om du inte får den hjälp du behöver ska du prata med läraren eller någon annan vuxen som du litar på. Då kan de prata med läraren eller med rektorn. De vuxna som finns i skolan ska se till att du får en så bra skolgång som möjligt.

Om du inte upplever att rektorn lyssnar kan du prata med den som driver skolan, alltså rektorns chef. Om du inte tycker att du får den hjälp som du har rätt till kan du också göra en anmälan till oss på Skolinspektionen, läs mer här:
Du kan anmäla till oss

 

LoudspeakerRemember

Kom i håg!

Du har rätt att få en grundskoleutbildning. 

thinkAboutSun

Tänk på att

Det är skolans ansvar att hjälpa dig lära dig så mycket som möjligt – på dina villkor.