Meny

Betyg

Du har rätt att få veta vad som krävs för ett visst betyg

Läraren ska berätta om betygskraven

För varje ämne finns en kursplan som läraren måste följa. I kursplanen beskrivs syftet med ämnet och vilka mål som ämnet har, det vill säga vad du som elev ska kunna i ämnet när ni läst klart ämnet. För varje ämne finns det en lista på kunskapskrav som eleverna ska kunna för att få ett visst betyg. Redan när du börjar läsa ett ämne ska läraren förklara tydligt vad målen är och vad som krävs för att nå kunskapskraven.

Du har rätt att få veta hur läraren bedömer dina prestationer. Bedömningen ska vara utifrån kunskapskraven. Du kan alltid prata med läraren om detta. Minst en gång per termin ska du få sådan information samlat om alla ämnen som du får undervisning i.

Kan jag överklaga ett betyg?

Nej, det kan du inte. Du har däremot alltid rätt att få en förklaring till varför du fått ett visst betyg. Ett betyg kan inte överklagas och därför utreder Skolinspektionen inte anmälningar om att lärare har satt felaktiga betyg.

Om något i ett betyg har blivit uppenbart fel, till exempel skrivfel, kan en rektor se till att felet rättas. Därutöver har en rektor inte rätt att ändra ett betyg som en lärare har satt. Därför är det viktigt att du pratar med din lärare om hur du ligger till innan betygen sätts, om du känner oro för din prestation. Det har du rätt till.

Kan jag läsa upp ett betyg?

Ja, i grundskolan kan du alltid pröva för att få ett betyg. Även om du redan har fått ett E eller ett högre betyg. På gymnasiet kan du bara pröva för ett högre betyg om du fått ett F eller saknar betyg i ett ämne. Prövning sker på hela ämnet och hela kursen. Att göra en prövning handlar alltså om mer än att lämna in en kompletterande uppgift. Prata med din rektor om hur en prövning går till.

LoudspeakerRemember

Kom ihåg

Läraren måste kunna förklara vad du ska göra för att nå ett visst betyg och hur du ligger till. Ett betyg går inte att överklaga.

thinkAboutSun

Tänk på att

Det är lärarens jobb att bedöma din prestation i förhållande till kunskapskraven.