Meny

Hjälp

Du har rätt att få den hjälp du behöver

Det är i första hand dina lärare som ska hjälpa dig. Men du kan också få hjälp av någon annan person i skolan. Om din lärare inte har märkt att du tycker att ett ämne är svårt är det viktigt att du talar om det. Du kan prata med din lärare eller dina föräldrar eller någon annan vuxen.

Vad händer om du har svårt att klara ett ämne?

Om du har svårt att klara dig i ett ämne ska skolan hjälpa dig. Det spelar ingen roll varför du har kommit efter. Det kan till exempel bero på en sjukdom, att det är stökigt omkring dig eller att du inte trivs i skolan. Du kan också ha halkat efter av någon annan orsak.

Om du inte får så många poäng på proven eller har svårt att koncentrera dig på lektionerna ska skolan ta reda på vad det beror på. Sedan ska de hjälpa dig så att du kan lära dig saker igen på lektionerna. Det är viktigt att skolan förstår varför du har det svårt, annars kanske du inte får rätt hjälp.

Du kan få hjälp i form av extra anpassningar eller särskilt stöd. Extra anpassningar kan till exempel vara att du får hjälp med att planera skolarbetet eller att du får en särskild lärobok. Särskilt stöd kan betyda att du får hjälp av specialpedagog eller en annan person som kan stötta dig. Skolan är skyldig att ge dig den hjälp du behöver – det kan betyda att du har rätt till mycket hjälp och många olika åtgärder.

Om du ändå inte får hjälp

Om du inte får den hjälp du behöver ska du prata med läraren eller någon annan vuxen som du litar på. Då kan de prata med läraren eller med rektorn. De vuxna som finns i skolan ska se till att du får en så bra skolgång som möjligt.

Om du inte upplever att rektorn lyssnar kan du prata med den som driver skolan, alltså rektorns chef. Om du inte tycker att du får det stöd som du har rätt till kan du också göra en anmälan till oss på Skolinspektionen, läs mer här:
Du kan anmäla till oss

LoudspeakerRemember

Kom ihåg

Om du har svårt i något ämne ska skolan hjälpa dig.

thinkAboutSun

Tänk på att

Den hjälp skolan ger dig ska passa just dina behov.