Meny

Helena framför en av skolorna hon besöker

Helena är skolinspektör

Jag arbetar på Skolinspektionens kontor i Lund, så jag är oftast i de skolor som ligger i Skåne, Halland, Blekinge och Småland. Skolinspektionen har kontor i hela Sverige.

Vad granskar vi på skolan?

När jag kommer till en skola har jag redan tittat på vilka betyg eleverna får och skolans resultat på nationella prov. Vi har även gjort enkäter med elever, föräldrar och lärare för att ta reda på vad de tycker om skolan. Jag har även pratat med rektor.

Så här kan ett besök gå till

Vi kan tänka oss att jag ska till Storskolan i Småstads kommun. Innan besöket ser jag att det bara är hälften av eleverna i nian som får godkänt betyg i musik, medan nästan alla får godkända betyg i övriga ämnen. Då blir vi förstås intresserade av varför det är så svårt att klara av musikundervisningen på Storskolan. För att ta reda på det besöker vi lektioner i musik och intervjuar elever och lärare. Det visar sig skolan saknar musiklärare, och att andra lärare har fått gå in och vikariera någon lektion här och där. Det saknas också instrument, gitarrerna är trasiga och det finns ingen utrustning för att spela in ljud och arrangera musik. Eleverna berättar att det här har gjort lektionerna tråkiga och att de mest får sitta och sjunga på lektionerna. Lärarna berättar att de inte hinner göra bättre musiklektioner eftersom de koncentrerar sig på sina vanliga lektioner.

Vi kollar om skolan bryter mot någon lag

Efter besöket på skolan bedömer vi om skolan bryter mot någon lag. Om vi kommer fram till det skriver vi det i ett beslut. I beslutet står det varför skolan gör fel och vad vi tycker att rektorn och skolan ska göra för att rätta till felet. I beslutet till Storskolan ställer vi krav på att det måste finnas en lärare i musik. Det måste också finnas bra utrustning i klassrummen. Sedan ger vi skolan en viss tid för att rätta till problemet. De får skicka in en beskrivning av vad de har gjort och sen kanske vi kommer på ett besök och pratar med eleverna igen. Detta för att vara riktigt säkra på att eleverna nu tycker att musikundervisningen är bra.

Vi granskar inte skolmaten

Vi tittar inte alltid på de frågor som eleverna tycker är viktigast. Till exempel vill många att vi ska bedöma skolmaten. Men vi tittar på det som är viktigast för att du som elev ska få ut så mycket som möjligt av din skolgång. Forskningen säger att det till exempel handlar om arbetsro, och om hur läraren arbetar i klassrummet. Skolmaten är också viktig, men inte allra viktigast.

Det mesta brukar fungera bra på skolorna

Oftast är det mesta bra på de skolor som vi kommer till, även om vi kan hitta vissa saker som inte är bra. Det enda som är riktigt jobbigt med mitt jobb, det är när vi ibland kommer till skolor där eleverna verkligen inte har det bra. Då är jag ledsen när jag kommer hem.

Ibland kan våra beslut vara jobbiga

Om vi har sett att det är problem på skolan kan det ta lång tid innan vi har skrivit klart vårt beslut. Ibland blir både elever och lärare dessutom ledsna av det vi skriver i beslutet. Oftast tycker eleverna om sin skola, trots att det inte är bra. Elever kan också bli oroliga när det blir skriverier i tidningarna om skolan. Det som tröstar mig är att jag flera gånger fått vara med om att den jobbiga perioden sedan vänts till en mycket bättre tillvaro för eleverna. Detta när de ansvariga har sett till att ta tag i det som inte fungerar.