Meny

Du kan anmäla till oss

Innan du gör en anmälan

Ta alltid först upp problemet med en lärare eller rektorn. Om det känns bra kan du be dina föräldrar vara med när du pratar med skolan. Skulle det inte hjälpa kan du vända dig till den som driver skolan. Det är kommunen, eller skolans ägare om det är en fristående skola, som har ett ansvar för att skolan följer reglerna.

Du kommer lättast i kontakt med den som ansvarar för skolan genom kommunens eller friskolans webbplats. Det brukar gå bra att söka på klagomål + skola på webbplatsen för att hitta rätt information.

Gör en anmälan till Skolinspektionen

Om du pratat med skolan och den som driver skolan men ändå inte fått hjälp kan du göra en anmälan till oss. Tänk på att du bara kan anmäla saker som redan har hänt. Eleverna det handlar om ska gå kvar på skolan för att vi ska kunna utreda. Om du eller någon annan har blivit mobbad är det lite annorlunda regler. Då kan du anmäla skolan, även om du inte längre går kvar.

Vad händer när du anmält?

När vi fått in en anmälan kontaktar vi skolan för att ta reda på mer om vad som hänt. Vi kontaktar även dig om vi har några frågor. Det brukar ta 4-5 månader att utreda en anmälan.  

Om vi ser att skolan har brutit mot reglerna kan vi kräva att skolan ändrar sig. Senare kontrollerar vi också att de verkligen har ändrat sig.

Kan du vara anonym?

Du kan anmäla utan att berätta vem du är, men vi rekommenderar alltid att du skriver ditt namn. Då blir det mycket enklare att utreda anmälan och vi kan kontakta dig och ställa frågor.

I många fall måste vi veta vem som gjort anmälan för att överhuvudtaget kunna göra en utredning. Om du till exempel har anmält att du inte får tillräcklig hjälp för att nå målen, måste vi veta vem du är för att kunna utreda vilken hjälp du fått.