Meny

Detta kan vi hjälpa till med

  • Skolinspektionens inspektörer åker ut till skolor i hela Sverige för att kontrollera att alla elever får den utbildning de har rätt till. Här kan du läsa mer om hur det går till:
    Inspektören berättar
  • Om du tycker att din skola inte följer reglerna kan du göra en anmälan till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet. Det kan handla om att de inte gjort allt de kan för att stoppa mobbning, att du inte får den hjälp du behöver eller att skolan på något annat sätt inte uppfyller elevers rättigheter i skolan. Läs mer här:
    Du kan anmäla till oss