Meny

Taas waan kaa caawin karnaa

  • Kormeerayaasha iskoolka waxa ay kormeeraan iskoolaadka wadanka iswiidhdn oo dhan si eey u hubiyaan in eey ardayda oo dhami helaan waxbaradhada eey xaqa u leeyihiin:
    Koreeraha ayaa ka hadlay
  • Haddii eey kula tahay in uusan iskoolku raaceynin sharciyada waxaad dacwo u diri kartaa kormeerayaasha iskoolka iyo wakiilka carruurta iyo ardayda. Waxa ay ahaan kartaa in aysan saameynin waxay awoodi karaan si ay u joojiyaan dhibaateynta, haddii aanad helin caawimaadda aan xaqa u leedahay ama uu iskoolku uusan buuxunin xuquuqda ardayga. Wixii dheeraad ah halkan ka aqriso:
    Anaga ayaa nagu dacweyn kartaa