Meny

شما از حق داشتن احساس ایمنی برخوردار هستید

همه دانش‌آموزان از حق احساس ایمنی در مدرسه برخوردار هستند. اگر همچنان با شما بد رفتار می‌شود یا کسی با شما گردن‌کلفتی می‌کند، مدرسه باید به شما کمک کند. 

گردن‌کلفتی ممکن است موارد مختلفی باشد

گردن‌کلفتی ممکن است به معنای پیا‌م‌های متنی یا تصاویر روی اینترنت باشد. همچنین ممکن است کلمات خوارکننده و شایعه‌پراکنی باشد. ممکن است به معنای طعنه زدن، حذف کردن یا طرد کردن باشد. لازم به ذکر نیست که تهدید، هل دادن و کتک‌کاری نیز جزو گردن‌کلفتی به شمار می‌روند. ممکن است در طی روز در مدرسه یا در شب باشد، همچنین ممکن است در مدرسه یا در اینترنت اتفاق بیفتد.  

همه افراد در مدرسه باید با احترام با یکدیگر رفتار کنند 

ممکن است احساس کنید که دانش‌آموزان دیگر، معلم یا یک فرد بزرگ‌سال دیگر در مدرسه با شما بد رفتار می‌کنند یا با شما گردن‌کلفتی می‌کنند. حتی اگر شما و فرد دیگری موافق نباشید، هیچ‌کسی مجاز نیست که بدجنسی کند، کتک‌کاری کند، گردن‌کلفتی کند یا شما را طرد کند. این مورد هم برای بزرگ‌سالان و هم دانش‌آموزان صادق است.

حتی یک‌بار هم خیلی زیاد است

اگر با شما بد رفتار می‌شود یا مورد گردن‌کلفتی قرار می‌گیرید، باید با یک بزرگ‌سال در مدرسه صحبت کنید. اگر این کار برایتان سخت است، با والدین یا یک فرد بزرگ‌سال دیگر صحبت کنید تا آنها با مدرسه صحبت کنند. 

مدرسه باید هر کاری را که می‌تواند برای شما انجام دهد. هیچ فرقی نمی‌کند که آیا این اتفاق فقط یک‌بار اتفاق افتاده باشد یا خیر. احساس ایمنی و داشتن احساس خوب در مدرسه بسیار مهم است.

مدرسه باید به شما کمک کند

همه اشکال گردن‌کلفتی که به مدرسه مرتبط هستند باید مورد بررسی قرار بگیرند. فرقی نمی‌کند که در مدرسه یا در اوقات فراغت شما اتفاق افتاده است. همیشه وظیفه مدرسه بررسی و متوقف کردن آن است.  

اگر همچنان کمک دریافت نکردید

اگر مدرسه به شما کمک نمی‌کند، می‌توانید برای ما یک گزارش ارسال کنید. اگر می‌خواهید برای  نهاد بازرسی مدرسه وthe نماینده دانش‌آموزی کودک و مدرسه گزارش ارسال کنید، کمک گرفتن از یک فرد بزرگ‌سال می‌تواند فکر خوبی باشد. اگر متوجه شویم که مدرسه قوانین را نقض می‌کند، می‌توانیم از مدرسه بخواهیم تا واکنش نشان دهد تا گردن‌کلفتی ادامه پیدا نکند. اینجا بیشتر بخوانید:
می‌توانید برای ما گزارش ارسال کنید