Meny

می‌توانید برای ما گزارش ارسال کنید

اگر فکر می‌کنید که مدرسه‌تان از قوانین موجود پیروی نمی‌کند، می‌توانید برای ما گزارشی ارسال کنید. ممکن است تمام کاری که برای توقف گردن‌کلفتی در حیطه قدرتشان است را انجام نداده‌اند، کمکی که به آن نیاز دارید را دریافت نمی‌کنید یا مدرسه به طرق دیگر حقوق شما در مدرسه را برآورده نمی‌کند.  

قبل از ارسال گزارش

همیشه ابتدا مشکل را با یک معلم یا سرمربی در میان بگذارید. اگر این کار باعث راحت‌تر شدن شما شد، می‌توانید از والدین خود بخواهید تا در زمانی که می‌خواهید در مورد مشکل صحبت کنید در مدرسه حضور داشته باشند. اگر این کار به شما کمکی نمی‌کند، می‌توانید به فرد مسئول در مدرسه مراجعه کنید. اگر مدرسه‌تان یک مدرسه وابسته است، این مورد ممکن است شهرداری یا مالک مدرسه باشد که مسئول اطمینان از پیروی مدرسه از قوانین است. 

می‌توانید به آسانی با فردی که در شهرداری یا وب‌سایت مدرسه وابسته، مسئول مدرسه است در تماس باشید. معمولاً می‌توانید اطلاعات درست را با جستجوی شکایت + مدرسه (klagomål + skola) در وب‌سایت آنها بیابید. 

ارسال گزارش به نهاد بازرسی مدرسه

اگر با مدرسه یا فردی که مدرسه را اداره می‌کند صحبت کرده‌اید، اما همچنان کمکی دریافت نکرده‌اید، می‌توانید برای ما گزارشی ارسال کنید. به یاد داشته باشید که می‌توانید فقط در مورد مسائلی گزارش ارسال کنید که واقعاً اتفاق افتاده‌اند. دانش‌آموزان درگیر نیز باید برای بررسی همچنان در مدرسه باشند. اگر شما یا فرد دیگری مورد گردن‌کلفتی قرار گرفته‌اید، قوانین متفاوت هستند. سپس می‌توانید حتی اگر فارغ‌التحصیل شده‌اید گزارشی ارسال کنید. 

پس از ارسال گزارش چه اتفاقی می‌افتد؟

زمانی که یک گزارش دریافت می‌کنیم، با مدرسه تماس می‌گیریم تا بیشتر در مورد اتفاقی که افتاده است اطلاعات کسب کنیم. اگر سئوال دیگری داشته باشید با شما نیز تماس خواهیم گرفت. معمولاً ۴ تا ۵ ماه بررسی یک گزارش طول می‌کشد.  

اگر متوجه شویم که مدرسه قوانین را نقض کرده است، می‌توانیم درخواست دهیم که مدرسه تغییراتی ایجاد کند. سپس بررسی خواهیم کرد آیا واقعاً تغییر را انجام داده‌اند یا خیر. 

می‌توانید ناشناس باشید؟

می‌توانید بدون بیان اینکه چه کسی هستید  برای ما گزارشی ارسال کنید، اما همیشه به شما توصیه می‌کنیم که نامتان را بنویسید. بدین صورت بررسی گزارش بسیار آسان‌تر خواهد بود و می‌توانیم برای پرسیدن سئوال با شما تماس بگیریم. 

در بسیاری از موارد، باید بدانیم که چه کسی گزارش را ارسال کرده است تا بتوانیم بررسی را انجام دهیم. مثلاً، اگر گزارش کرده اید که برای دستیابی به اهداف کمک کافی دریافت نکرده‌اید، باید بدانیم که شما چه کسی هستید تا بتوانیم کمکی که به شما ارائه شده است را بررسی کنیم. 

در اینجا گزارشتان را ارسال کنید

می‌توانید در اینجا برای نهاد بازرسی مدرسه گزارش ارسال کنید 

همچنین می‌توانید برای ما یک نامه عادی ارسال کنید که در آن به بیان مشکل، خطایی که مدرسه انجام داده است و اینکه می‌خواهید یک گزارش برای ما ارسال کنید، بپردازید. 

نامه را به آدرس زیر ارسال کنید: Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm

یا آن را به آدرس زیر ایمیل کنید: skolinspektionen@skolinspektionen.se