Meny

شما از حق دریافت کمکی که نیاز دارید برخوردار هستید

اگر فکر می‌کنید که در مدرسه مشکلی دارید، لازم است که کمک بگیرید. اگر در موضوع درسی دچار مشکل شدید نیز این امر صدق می‌کند. 

در اولین مورد، معلمتان باید به شما کمک کند. اما همچنین می‌توانید از فرد دیگری در مدرسه کمک بگیرید. اگر معلمتان متوجه نشده است که شما فکر می‌کنید یک موضوع درسی مشکل است، لازم است که درباره آن بلند صحبت کنید. می‌توانید با معلمتان یا والدین یا یک فرد بزرگ‌سال دیگر صحبت کنید. 

اگر در گذراندن یک مبحث درسی با مشکل مواجه شدید چه اتفاقی می‌افتد؟

اگر در گذراندن یک مبحث درسی مشکل دارید، مدرسه باید به شما کمک کند. فرقی نمی‌کند که دلیل عقب افتادن در این مبحث درسی چیست. مثلاً ممکن است به دلیل بیماری، سروصدا پیرامون شما در مدرسه یا نداشتن احساس خوب در مدرسه باشد. همچنین ممکن است به دلایل دیگر از یک مبحث درسی عقب افتاده باشید. 

اگر در آزمون‌ها متوجه همه نکات نمی‌شوید یا در رابطه با تمرکز در کلاس مشکل دارید، مدرسه باید زمینه‌های این مشکل را بررسی کند. سپس باید به شما کمک کند تا بتوانید دوباره سر کلاس مطالب درسی را فرا بگیرید. لازم است که مدرسه درک کند چرا با مشکل مواجه شده‌اید، در غیر این صورت ممکن است نتوانید به‌درستی کمک دریافت کنید.

می‌توانید کمک را به‌صورت تعدیل‌های اضافی یا پشتیبانی خاص دریافت کنید. مثلاً ممکن است تعدیل‌های اضافی دریافت راهنمایی در برنامه‌ریزی برای کار مدرسه باشد یا اینکه یک کتاب درسی خاص دریافت کنید. پشتیبانی خاص ممکن است به این معنا باشد که از یک مربی خاص یا فردی که می‌تواند از شما پشتیبانی کند کمک دریافت کنید. مدرسه متعهد است کمکی را که به آن نیاز دارید در اختیار شما قرار دهد - ممکن است به این معنا باشد که از حق دریافت کمک‌های زیاد و اقدامات فراوان برخوردار هستید.

اگر همچنان کمک دریافت نکردید

اگر کمکی را که به آن نیاز دارید دریافت نکردید، باید با معلم یا یک فرد بزرگ‌سال دیگر در مدرسه که به وی اعتماد دارید صحبت کنید. سپس آنها می‌توانند با معلم یا با سرمربی صحبت کنند. بزرگ‌سالان در مدرسه باید مطمئن شوند که بهترین آموزش ممکن را در مدرسه دریافت می‌کنید.

اگر فکر می‌کنید که سرمربی به شما گوش نمی‌کند، می‌توانید با فرد مسئول در مدرسه که رئیس مدیر است صحبت کنید. اگر فکر می‌کنید این کار مشکل است، می‌توانید از والدین یا سایر افراد بزرگ‌سال بخواهید تا به شما کمک کنند. همچنین می‌توانید گزارشی برای ما در  نهاد بازرسی مدرسه ارسال کنید، در اینجا بیشتر بخوانید:
می‌توانید برای ما گزارش ارسال کنید