Meny

شما از حق برخورداری از یک محیط کاری خوب برخوردار هستید

اگر در کلاس سروصدا است، ممکن است یادگیری مواردی که باید فرا بگیرید برای شما سخت باشد. همه دانش‌آموزان از حق صلح و سکوت در مدرسه برخوردار هستند. 

بیشتر مواردی که باید در مدرسه فرابگیرید از طریق بحث و گفتگو صورت می‌گیرد. همچنین صحبت کردن با سایر دانش‌آموزان در کلاس در مورد تکالیفتان از اهمیت بسزایی برخوردار است. اما در کلاس همه باید روی آنچه که معلم برنامه‌ریزی کرده است کار کنند. زمانی که برخی از دانش‌آموزان این کار را نمی‌کنند، کلاس‌ها به سادگی پرسروصدا می‌شوند. سپس یادگیری مواردی که باید فرا بگیرید برای شما سخت می‌شود. همه دانش‌آموزان از حق انجام تکالیفشان در طی کلاس برخوردار هستند.

اگر فردی خیلی سروصدا کند چه اتفاقی می‌افتد؟

همه دانش‌آموزان باید بتوانند در مدرسه موفق شوند. بنابراین، لازم است که معلم سعی کند روشی برای تدریس بیابد که برای همه دانش‌آموزان در کلاس مناسب باشد. اگر دانش‌آموزی در جریان محیط کاری دخالت کند، معلم باید به دو مورد فکر کند. اولین مورد این است که سعی کند به دانش‌آموزی که با محیط کاری سایر دانش‌آموزان مداخله می‌کند کمک کند تا بتواند با نحوه آموزش به کار خود ادامه دهد. اما معلم باید مطمئن شود که سایر دانش‌آموزان می‌توانند کار کنند. به همین دلیل، دومین مورد این است که معلم می‌تواند دانش‌آموزی را که با محیط کاری دخالت می‌کند بیرون بفرستد. معلم می‌تواند در این مورد همچنین تصمیم بگیرد که دانش‌آموز باید پس از مدرسه برای جبران ساعت از دست رفته در مدرسه بماند یا زودتر به مدرسه بیابد. این مورد در قانون آموزش نوشته شده و برای همه مدارس اعمال می‌شود.

قوانین رفتاری که همه باید بدانند

در همه مدارس، همچنین قوانین رفتاری وجود دارد که دانش‌آموزان و بزرگ‌سالان با هم آن را شکل می‌دهند. زمانی که دانش‌آموزان و بزرگ‌سالان بحث پیرامون قوانینی را که می‌خواهند به پایان می‌رسانند، سرمربی تصمیم نهایی را در رابطه با آنچه که باید در مدرسه اعمال شود اعلام می‌کند. قوانین بیان خواهند کرد که چه مواردی در مدرسه مجاز و غیرمجاز هستند. ممکن است مثلاً تصمیم گرفته شود که تلفن همراه در طی کلاس مجاز باشد یا خیر.  

لازم است که همه افراد بزرگ‌سال و دانش‌آموزان از قوانین مطلع باشند - در غیر این صورت نمی‌توانند از آن پیروی کنند. حتی اگر دانش‌آموزان باید در توسعه قوانین شرکت کنند، سرمربی و معلمان مسئول هستند تا نبست به مطابقت قوانین با برنامه درسی و قوانین آموزش اطمینان حاصل کنند.

به عنوان یک دانش‌آموز، چه مسئولیت‌هایی دارید؟

هر فردی یک شخص متفاوت است و آنچه که یک دانش‌آموز به عنوان سروصدا تجربه می‌کند ممکن است از نظر یک دانش‌آموز دیگر آرامش باشد. همه دانش‌آموزان باید تمام تلاش خود را کنند تا از قوانین رفتاری پیروی کنند و ملاحظه یکدیگر را بکنند. اگر موردی پیش بیاید که دانش‌آموزان خوشان نتوانند آن را حل کنند، لازم است که از یک فرد بزرگ‌سال درخواست کمک کنند.

شما به مدرسه می‌روید تا چیزهایی یاد بگیرید. به همین دلیل، به عنوان یک دانش‌آموز این مسئولیت را دارید تا تکالیف برنامه‌ریزی شده توسط معلم را انجام دهید. اگر فکر می‌کنید که تکالیف معنادار نیستند، باید معلم را نسبت به آن مطلع سازید. سپس معلم می‌تواند توضیح دهد که چرا این کار مهم است و شاید به شما تکالیف دیگری بدهد که برای شما مناسب باشد. 

اگر همچنان سروصدا وجود دارد

اگر فکر می‌کنید که خیلی سروصدا وجود دارد و برای تمرکز دچار مشکل شده‌اید، می‌توانید با معلم صحبت کنید. همچنین می‌توانید در مدرسه به یک بزرگ‌سال دیگر مراجعه کنید یا با سرمربی صحبت کنید. 

اگر فکر می‌کنید که سرمربی به شما گوش نمی‌کند، می‌توانید با فرد مسئول در مدرسه که رئیس مدیر است صحبت کنید. اگر فکر می‌کنید این کار مشکل است، می‌توانید از والدین یا سایر افراد بزرگ‌سال بخواهید تا به شما کمک کنند. همچنین می‌توانید گزارشی برای ما در  نهاد بازرسی مدرسه ارسال کنید، در اینجا بیشتر بخوانید:
می‌توانید برای ما گزارش ارسال کنید