Meny

شما این حق را دارید تا صدایتان را به گوش دیگران برسانید

شما زمان زیادی را در مدرسه می‌گذرانید و این حق را دارید تا روی انجام کارها در مدرسه شرکت و تأثیر داشته باشید. مثلاً این مورد شامل چگونگی انجام کارها در دروس، در طی زنگ‌های تفریح و قوانین رفتاری که وجود دارند می‌باشد.  

هر فردی از حق شرکت و تأثیرگذاری برخوردار است

همه دانش‌آموزان از حق شرکت و بیان آنچه که درباره نحوه آموزش فکر می‌کند و آنچه که درباره مابقی مسائل مدرسه فکر می‌کنند برخوردار هستند، مثلاً درباره حیاط مدرسه، سالن غذاخوری، کافه دانش‌آموزی و هر چیز دیگری که به مدرسه مرتبط است.

معلم باید شیوه آموزشی خود را تغییر دهد تا برای همه دانش‌آموزان موجود در کلاس مناسب باشد، به همین دلیل لازم است که بتوانید درباره چگونگی بهتر کردن شیوه آموزشی برای همه بحث و گفتگو کنید. 

قوانین رفتاری مهم هستند و همه دانش‌آموزان باید از آنها اطلاع داشته باشند و از آنها پیروی کنند تا این قوانین اجرایی شوند. دانش‌آموزان باید در زمانی که مدرسه قوانین رفتاری را توسعه می‌دهد در آن شرکت داشته باشند. این سرمربی است که آخرین حرف را بیان می‌کند. 

مثلاً در سازمان‌های دانش‌آموزی، نهاد دانش‌آموزی یا انجمن دانش‌آموزی، دانش‌آموزان گرد هم جمع می‌شوند و پیرامون مسائل مهم با هم بحث و گفتگو می‌کنند. این جلسه ممکن است در طی ساعات مدرسه برگزار شود و سرمربی باید به نتایج دانش‌آموزان گوش کند. 

در سال‌های ۷ الی ۹ و در دبیرستان، باید یک نماینده ایمنی دانش‌آموزی نیز وجود داشته باشد. شما به عنوان یک نماینده ایمنی دانش‌آموزی از مسئولیت مطلع کردن سرمربی پیرامون محیط کاری در مدرسه برخوردار هستید. ممکن است به این دلیل باشد که در رابطه با سرویس‌های بهداشتی مشکلی وجود دارد، اینکه سرد است یا اینکه دانش‌آموزان یک جدول زمانی استرس‌آور دارند. دانش‌آموزانی که نمایندگان ایمنی دانش‌آموزی هستند از حق آموزش توسط مدرسه یا مرخصی گرفتن در زمانی که باید کارهایشان را انجام دهند برخوردار هستند. 

اگر فکر می‌کنید که مدرسه به شما گوش نمی‌کند 

در اکثر موارد، این سرمربی یا معلمان هستند که حرف آخر را می‌زنند. اما همیشه متعهد به پیروی از قوانین مدرسه مثلاً قوانین آموزش هستند. اگر معتقدید که سرمربی به شما گوش نمی‌کند، می‌توانید با فرد مسئول در مدرسه که رئیس مدیر است صحبت کنید. همچنین می‌توانید گزارشی برای ما در  نهاد بازرسی مدرسه ارسال کنید، در اینجا بیشتر بخوانید:
می‌توانید برای ما گزارش ارسال کنید