Meny

شما از حق دانستن آنچه که برای یک نمره خاص مورد نیاز است برخوردار هستید

گاهی اوقات درک اینکه چرا نمره خاصی به شما داده است سخت است. ممکن است نمره‌ها ناعادلانه به نظر برسند. اما شما  همیشه از حق دانستن آنچه که برای یک نمره خاص مورد نیاز است برخوردار هستید.  

معلم باید درباره استانداردهای نمره‌دهی با شما صحبت کند

برای هر مبحث درسی، برنامه درسی وجود دارد که معلم باید از آن پیروی کند. در برنامه درسی، هدف مبحث درسی و مقاصد مبحث درسی تشریح شده است؛ به این معنا که آنچه که شما به عنوان یک دانش‌آموز درباره مبحث درسی در زمانی که مطالعه آن را به پایان می‌رسانید، باید بدانید. برای هر مبحث درسی، فهرستی از الزامات دانشی و آنچه که دانش‌آموزان باید برای دریافت یک نمره خاص بدانند وجود دارد. در شروع مطالعه یک مبحث درسی، معلم باید به‌صورت شفاف اهداف و آنچه که برای رسیدن به الزامات دانشی نیاز است را توضیح دهد. 

شما از حق دانستن چگونگی ارزیابی عملکردتان توسط معلم برخوردار هستید. ارزیابی باید بر اساس الزامات دانشی باشد. همیشه می‌توانید در این مورد با معلمتان صحبت کنید. حداقل هر نیمسال تحصیلی، باید مجموعه‌ای از این‌گونه اطلاعات درباره مباحث درسی که در آنها آموزش دریافت می‌کنید به شما ارائه شود.   

می‌توانم برای یک نمره درخواست تجدیدنظر بدهم؟

خیر، نمی‌توانید. به هر حال، شما این حق را دارید تا نسبت به نمره خاصی که دریافت کردید توضیحات خاصی دریافت کنید. برای یک نمره نمی‌توان درخواست تجدیدنظر داد و بنابراین  نهاد بازرسی مدرسه گزارش‌های پیرامون معلمانی که به‌صورت نادرست نمره می‌دهند را بررسی نمی‌کند.  

اگر موردی در نمره به‌صورت واضح نادرست است، مثلاً یک اشتباه تایپی، سرمربی باید مطمئن شود که خطا تصحیح شده است. به جز این مورد، سرمربی حق تغییر نمره‌ای که معلم داده است را ندارد. بنابراین، در صورتی که نگران هستید، لازم است که قبل از نهایی شدن نمرات، با معلم خود درباره عملکردتان صحبت کنید. این حق شما است.

آیا می‌توانم برای یک نمره بالاتر تلاش کنم؟

بله، در مدرسه ابتدایی، همیشه می‌توانید برای یک نمره بالاتر مورد آزمون قرار بگیرید، حتی اگر E یا یک نمره بالاتر کسب کرده‌اید. در دبیرستان، می‌توانید در صورتی یک F گرفتید یا در یک مبحث درسی نمره ندارید، برای یک نمره بالاتر مورد آزمون قرار بگیرید. آزمون پیرامون کل مبحث درسی و کل دوره آموزشی خواهد بود. بنابراین، مورد آزمون قرار گرفتن بیشتر از دریافت تکلیف تکمیلی است. درباره چگونگی اجرای آزمون با سرمربی خود صحبت کنید.