Meny

حقوق شما در مدرسه

شما به عنوان یک دانش‌آموز حق دریافت یک آموزش خوب و احساس امنیت در مدرسه را دارید. مدرسه شما برای این مورد مسئول است. ما در نهاد بازرسی مدرسه و نماینده دانش‌آموزی کودک و مدرسه هستیم تا مطمئن شویم که این مورد به خوبی عملی می‌شود. آیا گاهی اوقات نسبت به چگونگی عملکرد مدرسه عصبانی، ناراحت یا ناراضی هستید؟ در اینجا می‌توانید با تعدادی از حقوق خود در مدرسه و کاری که می‌توانید انجام دهید آشنا شوید.