Meny

Możesz zgłosić sprawę do nas

Przed zgłoszeniem sprawy

Zawsze zacznij od zgłoszenia sprawy nauczycielowi lub dyrektorowi. Możesz poprosić rodziców, żeby byli przy takiej rozmowie w szkole, jeżeli tak będzie dla Ciebie łatwiej. Jeśli to nie pomoże, możesz zwrócić się do osoby nadzorującej szkołą. Za przestrzeganie przez szkołę zasad odpowiada gmina lub - w przypadku szkół niezależnych - właściciel szkoły.

Najłatwiejszym sposobem skontaktowania się z osobą odpowiedzialną za szkołę jest strona internetowa gminy lub niezależnej szkoły. Zazwyczaj można znaleźć tam odpowiednie informacje wyszukując na stronie internetowej kombinację słów „skarga" + „szkoła" [complaint + school (klagomål + skola)].

Zgłoszenie sprawy do Kuratorium

Jeśli rozmawiałeś z osobą prowadzącą szkołę, ale nadal nie udzielono Ci pomocy, możesz zgłosić sprawę do nas. Pamiętaj, że wolno zgłaszać tylko sprawy, które naprawdę się wydarzyły. Aby sprawa mogła zostać przez nas zbadana, uczniowie w nią zaangażowani powinni nadal należeć do szkoły. Zasady są inne, gdy chodzi o znęcanie się nad Tobą lub kimś innym. W takich przypadkach możesz zgłosić sprawę szkoły nawet po jej ukończeniu.

Co się dzieje po zgłoszeniu sprawy?

Po otrzymaniu zgłoszenia kontaktujemy się ze szkołą, żeby uzyskać więcej informacji. Jeśli będziemy mieli jakieś pytania, skontaktujemy się także z Tobą. Badanie zgłoszenia trwa zazwyczaj od 4 do 5 miesięcy.
Jeśli dostrzeżemy, że szkoła naruszyła zasady, możemy zażądać dokonania zmian. Później sprawdzimy, czy rzeczywiście ich dokonała.

Czy możesz zachować anonimowość?

Możesz zgłosić sprawę nie ujawniając tożsamości, ale zawsze zalecamy zamieszczenie swojego imienia i nazwiska. Będzie nam wtedy łatwiej zbadać zgłoszenie i umożliwi nam to skontaktowanie się z Tobą w celu zadawania pytań.

W wielu przypadkach musimy wiedzieć, kto zgłosił sprawę, żeby rozpocząć jej badanie. Na przykład, jeśli zgłosisz, że nie otrzymujesz wystarczającej pomocy w celu osiągnięcia wymaganych celów, musimy wiedzieć kim jesteś, żebyśmy mogli zbadać pomoc, którą otrzymujesz.

Zgłoś sprawę tutaj

Tutaj możesz zgłosić sprawę do Kuratorium 

Możesz również wysłać nam zwykły list, w którym wskażesz problem, błędy popełnione przez szkołę oraz wyrazisz chęć zgłoszenia sprawy.

Adres, na który należy wysłać list: Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm

Można też wysłać mail na adres: skolinspektionen@skolinspektionen.se