Meny

Helena kontroluje szkoły

Pracuję w biurze Kuratorium w Lund, więc zazwyczaj odwiedzam szkoły w Scanii, Halland, Blekinge i Småland. Kuratorium ma swoje biura w całej Szwecji.

Co sprawdzam w każdej szkole?

Zanim odwiedzę szkołę, sprawdzam oceny uczniów oraz wyniki szkoły w Zadaniach Krajowych. Prowadzimy też wśród uczniów, rodziców oraz nauczycieli ankiety, żeby poznać ich opinię o danej szkole. Rozmawiam również z dyrektorem.

Przykładowy przebieg wizyty

Wyobraźmy sobie, że jadę do Storskolan, w gminie Småstad. Przed wizytą dowiaduję się, że tylko połowa wszystkich uczniów w 9. klasie zalicza muzykę, choć wszyscy zaliczają pozostałe przedmioty. Oczywiście ciekawi mnie, dlaczego tak trudno jest w Storskolan uczyć muzyki z sukcesami. Żeby się tego dowiedzieć, wizytujemy lekcję muzyki i rozmawiamy z uczniami oraz z nauczycielami. Okazuje się, że w szkole brakuje nauczycieli muzyki, więc pozostali nauczyciele czasami musieli ich zastępować. Brakuje również instrumentów, gitary są zepsute, nie ma sprzętu do nagrywania i aranżacji muzyki. Uczniowie twierdzą, że z tego powodu lekcje są nudne, bo przez większość czasu po prostu siedzą i śpiewają. Nauczyciele mówią, że nie mają czasu pracować nad jakością lekcji muzyki, ponieważ są bardziej zajęci swoimi normalnymi lekcjami.

Sprawdzamy, czy szkoła nie narusza prawa

Po wizycie w szkole sprawdzamy, czy szkoła nie narusza prawa. Jeżeli dojdziemy do takiego wniosku, wskażemy to w decyzji. W decyzji znajduje się informacja, dlaczego szkoła popełnia błąd oraz co naszym zdaniem dyrektor oraz szkoła powinni zrobić, żeby go naprawić. W decyzji dotyczącej Storskolan zamieściliśmy wymóg, by szkoła zatrudniła nauczyciela muzyki. W klasie musi znaleźć się też odpowiedni sprzęt. Następnie wyznaczamy szkole określony termin na naprawienie tego problemu. Szkoła prześle nam opis podjętych działań, a wtedy będziemy mogli odwiedzić ich ponownie i znów porozmawiać z uczniami. Robimy to w celu upewnienia się, że teraz uczniowie uważają lekcje muzyki za odpowiednie.

Nie sprawdzamy szkolnych posiłków

Nie zawsze sprawdzamy rzeczy, które uczniowie uważają za najważniejsze. Wielu uczniów chciałoby, na przykład, żebyśmy oceniali posiłki szkolne. Zajmujemy się jednak sprawdzaniem tego, co jest najważniejsze dla uczniów z punktu widzenia otrzymywanego przez nich wykształcenia. Badania wykazują, że jest to związane, na przykład, z odpowiednim środowiskiem pracy lub ze sposobem w jaki nauczyciel pracuje w klasie. Posiłki szkolne są ważnym, ale nie najważniejszym czynnikiem.

Większość rzeczy w szkole zazwyczaj działa prawidłowo

W czasie naszych wizyt zazwyczaj widzimy, że większość rzeczy w szkole działa prawidłowo, nawet jeśli w naszej ocenie pewne kwestie wymagają poprawy. Jedynym trudnym aspektem mojej pracy są sytuacje, gdy przyjeżdżamy do szkoły, gdzie sytuacja uczniów naprawdę nie jest dobra. W takie dni wracam do domu przygnębiona.

Czasami musimy podejmować trudne decyzje

Jeżeli dostrzegliśmy w danej szkole problem, sporządzenie decyzji może zająć dużo czasu. Czasami zarówno uczniowie, jak i nauczyciele są zmartwieni tym, co piszemy w naszych decyzjach. Uczniowie zazwyczaj lubią swoje szkoły, nawet jeśli nie wszystko jest tam tak jak należy. Uczniowie mogą martwić się także wtedy, gdy o szkole piszą gazety. W takich przypadkach pomaga mi myśl, że wielokrotnie widziałam, że trudne chwile skutkują znacznym poprawieniem się sytuacji uczniów. Dzieje się tak, gdy ludzie, od których to zależy, dopilnują, żeby doprowadzić do poprawy kwestie, które tego wymagają.