Meny

Masz prawo otrzymać potrzebną pomoc

W pierwszym przypadku pomóc powinni Twoi nauczyciele. Może Ci również pomóc inna osoba ze szkoły. Jeśli Twój nauczyciel nie zauważył, że jakiś przedmiot sprawia Ci trudność, powinieneś koniecznie o tym powiedzieć. Możesz porozmawiać o tym ze swoim nauczycielem, z rodzicami lub z inną dorosłą osobą.

Co, jeśli trudno Ci zaliczyć jakiś przedmiot?

Jeśli masz problem z zaliczeniem jakiegoś przedmiotu, szkoła powinna Ci pomóc. Nie ma znaczenia, dlaczego sobie nie radzisz. Przyczyną może być choroba, hałas w szkole albo to, że nie czujesz się w szkole dobrze. Możesz też nie radzić sobie z innych powodów.

Jeśli nie otrzymasz na teście wystarczającej liczby punktów lub masz problem z koncentracją w czasie lekcji, szkoła powinna zbadać przyczyny takiego stanu rzeczy. Następnie szkoła powinna udzielić Ci pomocy, żebyś mógł ponownie przyswoić materiał w klasie. Ważne jest, żeby szkoła znała przyczyny Twoich trudności - w przeciwnym wypadku, możesz nie otrzymać właściwego wsparcia.

Otrzymana pomoc może mieć formę dodatkowych udogodnień lub specjalnego wsparcia. Dodatkowe udogodnienia mogą polegać, na przykład, na pomocy w planowaniu nauki lub na udostępnieniu specjalnego podręcznika. Specjalne wsparcie oznacza pomoc specjalnego wychowawcy lub innej osoby mogącej udzielić Ci owego wsparcia. Szkoła jest zobowiązana do udzielenia Ci niezbędnej pomocy - może to oznaczać, że będziesz uprawniony do otrzymywania pomocy w postaci różnych środków.

Co, jeśli nadal nie otrzymałeś pomocy?

Jeśli nie otrzymałeś niezbędnej pomocy, powinieneś porozmawiać o tym z nauczycielem lub z inną dorosłą osobą w szkole, cieszącą się Twoim zaufaniem. Osoby te mogą porozmawiać z Twoim nauczycielem lub z dyrektorem. Dorośli w szkole powinni zadbać o to, byś otrzymał najlepsze możliwe wykształcenie.

Jeżeli wydaje Ci się, że dyrektor Cię nie słucha, możesz porozmawiać z osobą nadzorującą szkołę, czyli z przełożonym dyrektora. Jeśli uważasz, że mogłoby to sprawić Ci trudność, możesz poprosić o pomoc rodzica lub inną osobę dorosłą. Możesz również zgłosić sprawę do nas, tj. do Kuratorium. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj:
Możesz zgłosić sprawę do nas