Meny

Masz prawo do właściwego środowiska pracy

Duża część nauki w szkole przybiera formę dyskusji. Ważną częścią procesu uczenia się jest też możliwość prowadzenia z innymi uczniami rozmów na temat wykonywanych zadań. Niemniej jednak, wszyscy uczniowie w klasie powinni pracować nad tym, co zaplanował nauczyciel. Gdy niektórzy uczniowie tego nie robią, w klasie łatwo może zapanować hałas. W takiej sytuacji może być Ci trudno nauczyć się wszystkiego, czego powinieneś. Wszyscy uczniowie mają prawo wykonywać w czasie lekcji przydzielone im zadania.

Co, jeśli ktoś hałasuje nadmiernie?

Każdy uczeń powinien mieć możliwość odnoszenia sukcesów w szkole. Dlatego tak ważnym jest, aby nauczyciel próbował znaleźć sposób nauczania odpowiadający wszystkim uczniom w klasie. Jeśli dany uczeń przeszkadza innym w pracy, nauczyciel powinien pomyśleć o dwóch kwestiach. Po pierwsze, powinien spróbować pomóc uczniowi zakłócającemu pracę innych w nadążaniu za prezentowanym materiałem. Nauczyciel powinien również umożliwić pracę innym uczniom. Z tego powodu drugą czynnością, jaką może zrobić nauczyciel, jest odesłanie ucznia przeszkadzającego innym w pracy. W takim przypadku, nauczyciel może również zdecydować, czy uczeń powinien odrobić stracone zajęcia zostając po lekcjach dłużej w szkole, czy też przychodząc do szkoły wcześniej. Takie postanowienie znajduje się w Ustawie o Edukacji i obowiązuje w odniesieniu do wszystkich szkół.

Zasady postępowania, które znają wszyscy

W szkołach powinny też obowiązywać wypracowane wspólnie przez uczniów i dorosłych zasady postępowania. Po omówieniu przez uczniów i dorosłych zasad, które chcieliby wprowadzić, decydujące zdanie co do zasad obowiązujących w danej szkole należy do dyrektora. Zasady te ustalają, co jest dozwolone, a co niedozwolone w szkole. Mogą na przykład określać, czy w czasie lekcji dozwolone jest korzystanie z telefonów komórkowych.

To ważne, by wszyscy dorośli i uczniowie znali zasady - w przeciwnym wypadku nie będą mogli ich przestrzegać. Pomimo że również uczniowie biorą udział w opracowywaniu zasad, to dyrektor i nauczyciele odpowiadają za to, by zasady były zgodne z programem nauczania i Ustawą o Edukacji.

Jakie masz obowiązki jako uczeń?

Każda osoba jest inna. Sytuacja, którą niektórzy uczniowie uznają za hałas, może być inaczej odbierana przez pozostałych. Wszyscy uczniowie muszą starać się przestrzegać zasad postępowania najlepiej jak potrafią i zachowywać się uprzejmie wobec siebie nawzajem. Jeśli między uczniami dojdzie do kłótni, której nie są w stanie wyjaśnić samodzielnie, koniecznie należy poprosić o pomoc osobę dorosłą.

Chodzisz do szkoły, aby się uczyć. Z tego powodu jako uczeń jesteś zobowiązany do wykonywania zadań przewidzianych przez nauczyciela. Jeżeli uważasz, że zadanie jest pozbawione sensu, powinieneś poinformować o tym nauczyciela. W takim przypadku nauczyciel może wyjaśnić, dlaczego zadanie jest ważne, a także może przydzielić Ci inne zadanie, bardziej właściwe dla Ciebie.

Co, jeśli nadal panuje hałas?

Jeżeli uważasz, że panujący hałas jest nadmierny i masz problem z koncentracją, możesz porozmawiać o tym z nauczycielem. Możesz też porozmawiać z inną dorosłą osobą w szkole lub z dyrektorem.

Jeżeli wydaje Ci się, że dyrektor Cię nie słucha, możesz porozmawiać z osobą nadzorującą szkołę, czyli z przełożonym dyrektora. Jeśli uważasz, że mogłoby to sprawić Ci trudność, możesz poprosić o pomoc rodzica lub inną osobę dorosłą. Możesz również zgłosić sprawę do nas, tj. do Kuratorium. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj:
Możesz zgłosić sprawę do nas