Meny

Masz prawo do tego, aby Twój głos był słyszalny

Każdy ma prawo do uczestnictwa i wywierania wpływu

Wszyscy uczniowie mają prawo do uczestnictwa w dyskusjach, zabierania głosu w sprawie przebiegu zajęć, a także wypowiadania się w innych kwestiach, takich jak boisko szkolne, jadalnia, szkolna kafejka oraz wszystkich innych sprawach mających związek ze szkołą.

Nauczyciel powinien dostosowywać sposób prowadzenia zajęć do wszystkich członków klasy. Właśnie dlatego istotnym jest, abyście mieli możliwość wspólnego omówienia, co zrobić, żeby odpowiadał on wszystkim tak dalece jak to tylko możliwe.

Bardzo istotne są zasady postępowania. Dla ich wdrożenia niezbędnym jest, by każdy uczeń je znał i ich przestrzegał. Uczniowie powinni być zaangażowani w ich ustalanie, niemniej jednak, ostatnie słowo należy do dyrektora.

Uczniowie mogą zrzeszać się i omawiać sprawy, które uważają za istotne, w organizacjach uczniowskich, takich jak samorząd uczniowski i jego organy. Tego typu zebrania mogą odbywać się w godzinach lekcyjnych, a dyrektor powinien przysłuchiwać się wnioskom formułowanym przez uczniów.

W klasach 7-9 oraz w szkole średniej powinien również funkcjonować rzecznik uczniów ds. bezpieczeństwa. Rzecznik uczniów ds. bezpieczeństwa ma możliwość informowania dyrektora o szczegółach dotyczących środowiska pracy w szkole. Mogą one dotyczyć problemów z toaletami, zbyt niskiej temperatury lub stresującego planu zajęć. Uczniom pełniącym funkcję rzecznika uczniów ds. bezpieczeństwa szkoła powinna zapewnić szkolenia oraz umożliwić przerwy niezbędne do wywiązywania się z obowiązków.

Co, jeśli uważasz, że Twój głos nie jest słyszalny przez szkołę?

W większości spraw decydujący głos mają dyrektor i nauczyciele. Są oni jednak zawsze zobowiązani do postępowania zgodnie z zasadami obowiązującymi w szkole, np. z Ustawą o Edukacji. Jeżeli wydaje Ci się, że szkoła nie przestrzega tych zasad, możesz porozmawiać z osobą nadzorującą szkołę, czyli z przełożonym dyrektora. Możesz również zgłosić sprawę do nas, tj. do Kuratorium. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj:
Możesz zgłosić sprawę do nas