Meny

Masz prawo czuć się w szkole dobrze

Czym są stres i niepokój?

Stres i niepokój opisujemy na różne sposoby, ale zawsze związane są one ze złym samopoczuciem. Mogą wiązać się ze zmartwieniami spowodowanymi pracą domową, testami lub ocenami, z nieradzeniem sobie z niektórymi przedmiotami lub z ogólnym poczuciem przytłoczenia. Dyskomfort i niepokój mogą przydarzać się zarówno w szkole, jak i w domu, rano lub wieczorem. Mogą mieć postać bólu brzucha, głowy lub kłopotów z odprężeniem się nawet wtedy, gdy wypoczywasz w domu.

Jaką pomoc możesz uzyskać?

Jeżeli masz wrażenie, że zadawanych prac domowych jest zbyt wiele lub ilość testów w danym okresie jest zbyt duża, możesz porozmawiać o tym z nauczycielem lub dyrektorem. Szkoła ma prawo decydować o pracach domowych i testach, ale Ty również masz prawo do wywierania wpływu na swoją edukację. Masz ponadto prawo do otrzymania informacji na temat radzenia sobie z poszczególnymi przedmiotami. Jeżeli nie nadążasz, masz prawo otrzymać pomoc. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj:
Masz prawo otrzymać potrzebną pomoc

Wszystkie szkoły mają obowiązek zapewniać uczniom dostęp do usług służb medycznych. Jeśli tylko jest taka potrzeba, masz możliwość kontaktu ze szkolnym lekarzem, szkolną pielęgniarką, psychologiem, doradcą lub ze specjalnym wychowawcą. Mogą oni sprawić, że poczujesz się lepiej.

Tylko Ty wiesz, jak się czujesz

Sam znasz siebie najlepiej i wiesz, czy odczuwasz stres lub niepokój. Czasami możesz mieć złe samopoczucie z powodu spraw, niemających nic wspólnego ze szkołą i nauką. Szkoła może Ci pomóc nawet w takich sytuacjach.