Meny

Masz prawo chodzić do szkoły

Jakie obowiązki mają rodzice uczniów w wieku szkolnym?

Rodzice powinni dopilnować, by ich dzieci w wieku szkolnym chodziły do szkoły. Jednak w niektórych przypadkach dziecko nie może chodzić do szkoły. Jeżeli, na przykład, cierpisz na chorobę, która utrudnia regularne uczęszczanie do szkoły, możesz być uczony w innym miejscu, na przykład w domu lub w szpitalu.

Jakie obowiązki ma szkoła?

Szkoła ma obowiązek zapewnić każdemu z uczniów naukę w bezpiecznych warunkach oraz zagwarantować udział w zajęciach. Szkoła powinna dostosować sposób prowadzenia zajęć do Twoich potrzeb, co może wiązać się z dodatkową pomocą nauczyciela lub z udzieleniem Ci szczególnego wsparcia. Masz również prawo czuć się bezpiecznie - nikt nie powinien czuć się w szkole krzywdzony, ani padać ofiarą znęcania się. Więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj:
Masz prawo otrzymać niezbędną pomoc
Masz prawo czuć się bezpiecznie

Co, jeśli nie daję sobie rady w szkole?

Masz obowiązek ukończyć 9 klas. Szkoła powinna pomóc Ci przejść przez wszystkie lata edukacji. Nie ma znaczenia, jak dużo czasu Ci to zajmie.

Co, jeśli nie wiesz, jak długo zostaniesz w Szwecji?

Jeżeli mieszkasz w Szwecji tymczasowo, nie masz obowiązku chodzić do szkoły. W niektórych przypadkach przysługuje Ci jednak prawo do uczęszczania do szwedzkiej szkoły. Również w takich przypadkach nie będziesz musiał płacić za szkołę. Może się tak zdarzyć, na przykład, jeśli jesteś dzieckiem imigrantów, ubiegasz się o azyl w Szwecji lub posiadasz zezwolenie na pobyt tymczasowy.

Co, jeśli nie otrzymujesz potrzebnej pomocy?

Jeśli nie otrzymałeś niezbędnej pomocy, powinieneś porozmawiać o tym ze swoim nauczycielem lub z inną dorosłą osobą, która cieszy się Twoim zaufaniem. Osoby te mogą porozmawiać z Twoim nauczycielem lub z dyrektorem. Dorośli pracujący w szkole powinni dopilnować, żebyś otrzymał najlepsze możliwe wykształcenie.

Jeżeli wydaje Ci się, że dyrektor Cię nie słucha, możesz porozmawiać z osobą nadzorującą szkołę, czyli z przełożonym dyrektora. Jeżeli masz wrażenie, że nie otrzymujesz pomocy do jakiej jesteś uprawniony, możesz również zgłosić sprawę do nas, tj. do Kuratorium. Więcej możesz dowiedzieć się tutaj:
Możesz zgłosić sprawę do nas