Meny

Helena är skolinspektör

Helena Olivestam Torold arbetar som skolinspektör.
Så här berättar Helena om sitt arbete:
I mitt arbete som skolinspektör
åker jag till olika skolor och kollar så att eleverna
får den utbildning de har rätt till.

Före besöket på skolan

Innan jag kommer till en skola har jag läst på
om vilka betyg eleverna i skolan får
och hur det går för skolan i de nationella proven.
Vi gör också undersökningar före besöken
där elever, lärare och föräldrar får säga
vad de tycker om skolan.
Innan jag kommer till skolan pratar jag med rektorn.

Så här kan ett besök gå till

Det kan vara så att bara hälften av eleverna i en skola
får godkänt betyg i ämnet musik i nian.
I alla andra ämnen får de flesta godkänt.
Då vill jag ta reda på varför det är problem
med att få godkänt betyg i musiken.
Jag besöker musiklektionerna och pratar med både elever
och lärare om hur det är på musiken.

Då får jag veta att det saknas musiklärare,
och att andra lärare ofta vikarierar i musiken.
Jag upptäcker också att det saknas musikinstrument,
och att annan musikutrustning är dålig och trasig.
Eleverna säger att lektionerna är tråkiga
och att de mest får sitta och sjunga på lektionerna.
Lärarna säger att de inte hinner göra lektionerna bättre.
De måste koncentrera sig på sina vanliga lektioner.

Efter besöket på skolan

Efter besöket undersöker vi på Skolinspektionen
om skolan bryter mot någon lag.
I så fall skriver vi ett beslut till skolan
och förklarar vad de gör för fel
och vad rektorn måste göra för att rätta till felet.
Till exempel att skolan måste anställa en musiklärare
och skaffa bättre musikutrustning.

Skolan får en viss tid på sig att rätta till felen.
De ska skicka en beskrivning till oss om vad de gjort.
Sedan kommer vi tillbaka och kollar hur det är.
Vi pratar med eleverna igen för att vara säkra på
att det har blivit bättre.

Skolinspektionens arbete kan vara svårt

Om det är problem på en skola kan det ta lång tid
innan vi har skrivit beslutet till skolan.
Då kan det också ta lång tid innan problemen rättas till.
Ibland blir både lärare och elever ledsna
av det vi skriver att skolan måste göra.

Elever kan också bli oroliga om tidningarna skriver
att det är problem i en skola.
Eleverna tycker om sin skola även om inte allt är bra.
Oftast blir det ändå bättre för eleverna
när vi har varit där och sagt vad som måste rättas till.
Det känns bra för mig som skolinspektör att veta det.