Meny

Du kan anmäla till Skolinspektionen och Barn- och Elevombudet (BEO)

Skolinspektionens viktigaste arbete
är att se till att skolorna följer skollagen.

Du kan anmäla till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet (BEO )
om du tycker att din skola inte följer skollagen.
Du kan anmäla om skolan till exempel inte gjort allt för att stoppa mobbning
eller om du inte får den hjälp du behöver.
Du kan också anmäla skolan om den inte följer
det som gäller dina rättigheter som elev.

På Skolinspektionen arbetar även inspektörer.
Inspektörerna åker ut till skolor i Sverige
och kollar att alla elever får den utbildning de har rätt till.

Läs här om hur du anmäler till oss

Läs här om hur en skolinspektör arbetar