Meny

Du har rätt att utvecklas i skolan

Alla människor är olika

Vi har alla olika bakgrunder, tror på olika saker,
tänker på olika sätt och ser olika ut.
Vi är också olika bra i olika ämnen.

Det är viktigt att läraren lär känna dig som elev
och förstår vilka ämnen du gillar och inte gillar.
Då kan läraren göra undervisningen mer intressant för alla.

Du har rätt att få veta varför

Även om du inte gillar vissa ämnen
ska du ändå lära dig de ämnena.
Läraren måste förklara så att du förstår,
varför du måste lära dig vissa saker i skolan.
Då kan det bli lättare eller roligare att lära sig.

Läraren ska hjälpa dig att lära dig

Lärarens jobb är att försöka förstå
hur du kan lära dig så mycket som möjligt.
Läraren ska också hjälpa dig att förstå
hur du bäst kan lära dig ämnena.
Du kan få pröva olika sätt att lära dig på.
Men du kanske inte alltid får arbeta på det sätt
som du trivs bäst med.

Du har rätt att utvecklas och lära dig nya saker

Om du tycker att något ämne är för lätt
eller att du inte lär dig tillräckligt
är det viktigt att du säger det till läraren
eller till någon annan vuxen.
Då kan du få uppgifter som gör att du får lära dig mer.

Om inte det hjälper kan du gå till rektorn.
Rektorn ska se till att alla elever får lära sig tillräckligt
och att de utvecklas i skolan.

Ditt ansvar som elev

Ditt ansvar som elev är att lyssna noga på lektionerna
och att försöka förstå och göra de uppgifter
som läraren har planerat.
Om du inte tycker att läraren undervisar bra
ska du berätta det så att läraren kan ändra
sitt sätt att undervisa.