Meny

Du har rätt att säga vad du tycker

Du har rätt att säga vad du tycker
om hur skolan fungerar.
Det kan vara om hur det är på lektionerna, på rasterna
och vilka ordningsregler som ska finnas.
Det kan också vara om hur det är på skolgården,
i matsalen, elevkaféet eller om annat i skolan.

Det är viktigt att diskutera

Läraren ska undervisa så att det passar alla i klassen.
Därför är det viktigt att eleverna pratar med läraren
om hur de tänker om undervisningen.

Alla elever ska känna till och förstå ordningsreglerna.
Eleverna ska vara med och diskutera ordningsreglerna
och vilka regler som är viktiga.
Men det är rektorn som bestämmer om reglerna.

Elevråd och elevkår

Elever kan ha egna möten med elevråd eller elevkår
för att prata om det som är viktigt för dem.
Du får gå på möten med elevråd eller elevkår
på skoltiden.
Rektorn måste lyssna på vad ni pratade om på mötet.

Eleverna ska ha ett elevskyddsombud

I klass, 8 och 9 ska det finnas ett elevskyddsombud.
Elevskyddsombudet kan tala om för rektorn
hur det är att arbeta och vara i skolan.
Det kan vara sådant som att toaletterna är dåliga,
att det är kallt i klassrummet eller att schemat är stressigt.
Elevskyddsombudet har rätt att få en utbildning av skolan
och att vara ledig från lektioner för att göra sitt jobb.

Om du tycker att skolan inte lyssnar

Du har rätt att säga din mening om hur det är i skolan
men det är ändå läraren eller rektorn
som bestämmer om de flesta frågorna.
Rektorn och lärarna måste följa skollagen.
Om du tycker att rektorn eller lärarna inte följer skollagen,
eller lyssnar på dig, kan du prata med rektorns chef.
Fråga rektorn eller någon annan vuxen vem som är rektorns chef.
Du kan också anmäla till Skolinspektionen

Läs mer här om hur du anmäler