Meny

Du har rätt att få information om betygen

Känns betyget orättvist?

Ibland kanske du inte förstår
varför du fick ett visst betyg.
Kanske tycker du att betyget var orättvist.
Du har alltid rätt att få veta varför du fick betyget
och vad som krävs för att få ett visst betyg.

Läraren ska berätta vad som krävs för betyget

Varje skolämne har en kursplan som läraren måste följa.
I kursplanen står vad som ingår i ämnet
och vad du ska kunna när ni har läst klart ämnet.
I kursplanen finns också en lista med vad som krävs
för varje betyg i ämnet.
Innan ni börjar med ett ämne ska läraren förklara
vad du måste kunna för att få ett visst betyg.

Läraren ska prata med dig om betygen

Du har rätt att få veta hur läraren bedömer ditt skolarbete.
Du har också rätt att prata med läraren om hur du ligger till.
Läraren ska prata med dig om dina betyg
minst en gång varje termin.

Om du tycker att betyget är fel

Om du tycker att du borde fått ett annat betyg
kan du inte skriva till Skolinspektionen för att få betyget ändrat.
Skolinspektionen kan inte ändra ett betyg.
Men om du undrar måste läraren alltid förklara
varför du har fått ett visst betyg.
Rektorn kan ändra i betyget om din lärare har skrivit fel.

Om du är orolig för dina betyg är det viktigt
att du pratar med dina lärare innan de sätter betyg.
Då kan du få reda på hur du ligger till.

Om du vill ha ett högre betyg

Om du vill ha högre betyg än vad du har fått
kan du göra en prövning.

På grundskolan kan du göra en prövning
om du har fått ett F eller högre betyg.
Du gör prövningen på hela ämnet.

På gymnasiet kan du bara göra en prövning
om du har fått ett F eller inget betyg alls i ett ämne.
Du gör prövningen på hela kursen.

Om du vill göra en prövning ska du prata med rektorn.