Meny

Du har rätt att få den hjälp du behöver

Du ska få hjälp om du tycker det är svårt

Om du tycker något ämne i skolan är svårt
eller om du kommer efter i uppgifterna
är det viktigt att du pratar med din lärare.
Du kan också prata med någon annan vuxen på skolan
eller med dina föräldrar.
Din lärare eller någon annan vuxen på skolan
måste hjälpa dig.

Vad händer om du kommer efter i ett ämne?

Om du har svårt att klara ett ämne måste skolan hjälpa dig.
Det spelar ingen roll varför du har kommit efter,
om du till exempel varit sjuk, om det är stökigt
på lektionerna eller om du inte trivs i skolan.
Du har ändå alltid rätt att få hjälp.

Skolan måste ta reda på varför du tycker det är svårt

Skolan ska ta reda på vad det beror på
om du tycker att uppgifterna är för svåra,
om du får lite poäng på proven
eller om du inte kan koncentrera dig på lektionerna.
Om skolan förstår varför du tycker det är svårt
kan du lättare få den hjälp du behöver.

Vilken hjälp kan du få?

Du kan få hjälp på två olika sätt.
Du kan till exempel få hjälp att planera skolarbetet
eller få en lärobok som passar dig bättre.
Det kallas stöd i form av extra anpassning.

Du kan till exempel också få hjälp av en specialpedagog
eller av någon annan person som kan stötta dig.
Det kallas särskilt stöd.

Skolan måste ge dig den hjälp du behöver,
även om du behöver mycket hjälp.

Vad händer om du inte får hjälp?

Om du inte får den hjälp du behöver
ska du prata med läraren eller någon annan vuxen
som du litar på.
Den personen kan då prata med rektorn.

Om du inte tycker att rektorn lyssnar på dig
kan du kontakta skolans chef och klaga.
Fråga rektorn eller någon annan vuxen
vem som är rektorns chef.
Du kan också anmäla till Skolinspektionen.

Läs mer här om hur du anmäler