Meny

Du har rätt att arbeta i lugn och ro

Det kan bli stökigt i klassrummet

En viktig del av skolarbetet är att diskutera.
Du måste också kunna prata med dina skolkamrater
om dina skoluppgifter.
Men när elever pratar om annat
eller inte arbetar med det som läraren har planerat
kan det bli stökigt i klassrummet.

När det är stökigt och mycket prat
kan du ha svårt att lära dig det du ska.
Alla elever har rätt att kunna göra sina uppgifter
i lugn och ro på lektionen.

Vad händer om någon stör för mycket?

Om någon elev stör kan läraren göra två saker.
Läraren kan hjälpa den elev som stör
så att eleven kan följa med i undervisningen.
Läraren kan också säga till eleven som stör
att gå ut ur klassrummet.

Skollagen gäller om någon måste gå ut

Läraren kan bestämma att den som går ut
ska stanna kvar extra tid efter skolan
eller komma tidigare till skolan en annan dag.
Då kan eleven ta igen sådant den missat
när den var tvungen att gå ut.
Detta står i skollagen och gäller i alla skolor.

Eleverna är med och diskuterar ordningsreglerna

På alla skolor finns ordningsregler.
Eleverna och de vuxna på skolan ska diskutera
hur ordningsreglerna ska vara.
När de har pratat klart ska rektorn bestämma
vilka ordningsregler som ska gälla på skolan.
Det är lärarna och rektorn som
ser till att reglerna följer skollagen.

Alla måste kunna ordningsreglerna

Reglerna handlar om vad som är okej
och vad som inte är okej på skolan.
Till exempel om eleverna får ha mobilerna framme
på lektionerna eller inte.
Både vuxna och elever på skolan
måste kunna och följa ordningsreglerna.

Du har ett ansvar som elev

Alla människor är olika.
När du tycker det är lugnt i klassrummet
kanske någon annan tycker det är stökigt.
Därför är det viktigt att du följer ordningsreglerna
och tar hänsyn till dina skolkamrater.
Ibland kan det ändå bli bråk mellan elever.
Om ni inte kan lösa problemet själva
är det viktigt att be en vuxen om hjälp.

Du går i skolan för att lära dig olika saker.
Därför har du ansvar för att göra de uppgifter
som läraren har planerat.
Om du inte tycker att uppgifterna känns meningsfulla
kan du prata med din lärare.
Läraren kan förklara för dig varför de är viktiga
eller hjälpa dig att få andra uppgifter.

Om det är stökigt i skolan

Om du tycker det är för stökigt och du inte kan arbeta
i lugn och ro, ska du prata med läraren.
Du kan också prata med någon annan vuxen på skolan
eller med rektorn.

Om du tycker att rektorn inte lyssnar på dig
kan du prata med rektorns chef.
Du kan fråga rektorn eller någon annan vuxen
om hjälp att få kontakt med rektorns chef.
Du kan också anmäla till oss på Skolinspektionen.

Läs mer här om hur du anmäler