Meny

Din rätt att gå i skolan

I Sverige har vi skolplikt.
Det betyder att alla barn som alltid bor i Sverige
måste gå i grundskolan.

Vad föräldrar ska göra

Föräldrarna ska se till att deras barn går i skolan.
Om du har någon sjukdom så att du inte kan vara i skolan
kan du få undervisning ändå.
Till exempel kan en lärare komma hem till dig eller till sjukhuset.

Vad skolan ska göra

Skolan ska se till att alla elever är trygga
och att alla är med i undervisningen.
Skolan ska ordna så att undervisningen passar
just det du behöver.
Till exempel kan du få extra hjälp av läraren
eller särskilda hjälpmedel för att lära dig bättre.
Skolan ska se till att du är trygg i skolan.
Du ska inte känna dig mobbad eller kränkt.

Du har rätt att gå ut nionde klass

Även om du kommer efter i skolan
har du rätt att gå ut nionde klass.
Skolan ska hjälpa dig att gå färdigt alla klasser.
Det spelar ingen roll hur lång tid det tar.

Du som bor i Sverige en kort tid

Om du bara bor en kort tid i Sverige
är du inte tvungen att gå i skolan.
Men om du till exempel är flykting och gömmer dig,
om du söker asyl eller har tillfälligt uppehållstillstånd
kan du ha rätt att gå i svensk skola.

Om du inte får den hjälp du behöver

Om du inte får den hjälp du behöver
ska du prata med läraren eller någon annan vuxen.
Då kan de prata med rektorn om problemet.
De vuxna som arbetar på skolan ska se till
att det blir så bra som möjligt i skolan för dig.

Om rektorn inte hjälper dig eller
bryr sig om vad du säger
kan du prata med rektorns chef om problemet.
Fråga rektorn vem som är hens chef.
Du kan också anmäla skolan till oss på Skolinspektionen.

Läs mer här om hur du anmäler